Frakce

Frakční registrační formulář

Přihlašování do frakcí bude spuštěno 21.4. a bude trvat jeden týden. Po tomto týdnu vaše odpovědi zpracujeme na základě vašich preferencí, v tomto týdnu tedy NEPLATÍ pravidlo “kdo dřív přijde, ten dřív mele”. Po tomto “prvním kole” registrací bude dotazník opět aktivní, aby se mohli doregistrovat i hráči, kteří to z nějakého důvodu nestihli. V dalším kole už se ale může stát, že některá z frakcí bude obsazena.
Pro nováčky: Frakce je družinka hráčských postav, které sledují společný zájem a jsou vedeni frakčním CP. Každý účastník tábora musí být členem nějaké frakce. Frakce nejsou oddíly a nemají ani nic společného s tím, kdo obývá jakou chatku. Pokud tedy spolu nebudete ve frakci a jste stejného věku, je vysoce pravděpodobné, že budete v jednom oddíle a výběr místa na spaní záleží pouze na vaší domluvě v den příjezdu na tábor :)

Vláda v Osadě

(není frakcí)

Petr Michal Pozharski, nejstarší syn knížete Pozharského, je nynějším pánem Osady, kterou získal po válečném vyrovnání už před dvěma léty. Kvůli mnohým událostem musel odcestovat zpět do Poljany a vládou nad Osadou pověřil svou manželku Annu. Nenechal ji však zcela samotnou, po jejím boku stojí správce Kazimír a Viktor van Wittensteen.

Anna Kristina Pozharská (Káče)

Viktor van Wittensteen (Lazi)

správce Kazimír

Družina urozené paní Theresy von Rammwald

Theresa von Rammwald (Míša)

“Můj otec byl statečný bojovník a velký muž. Získal pro Vrangen černoborské léno, které vykoupil krví našich lidí a mnohými ústupky. A můj bratr Thomas? Po otcově smrti neudržel Osadu ani týden a jeho neúspěšné pokusy získat naše dědictví zpět způsobily pouze to, že jsem nyní v Osadě jako rukojmí. Celý život mi někdo říká, co mám dělat, jak se mám chovat, ale toho už bylo dost! Jsem možná mladá, ale nehodlám být jen loutkou v bratrových politických hrách. Jsem vrangenská šlechtična a budu dělat to, co je pro můj rod nejlepší. A samozřejmě také to, co je nejlepší pro mě.”

národnost: Vrangenci, případně lidé z Pomezí

Papuchee - Hledači nové cesty

Jotanašunka - Sedící lišák (Drak)

“Když nás železní muži připravili o území i o ochranu Medvědího lidu, stanuli jsme na rozcestí. Mohli jsme se vydat cestou předků a odejít hlouběji do hvozdu hledat nová loviště, nebo přejít na cestu železných mužů. Rozhodovali jsme se však příliš dlouho, a tak za nás zvolili jiní. Naše přežití je teď svázáno s Osadou. Naši soukmenovci nás nadobro zavrhli. Jsme vyhnanci a vyděděnci ve vlastní zemi, ale v cizím světě. Je jen na nás, jaké si bez moudrosti našich šamanů a stařešinů vydobudeme místo na slunci, které momentálně září na rod náčelníků Pozharských.”

národnost: domorodci

Rod Rybydckých

Natasha Rybydcká (Anička)

“Rod Rybydckých nepatří k nejbohatším ani nejvýznamnějším, ale jsme šlechtici a máme svou čest. Nechtěla jsem se plést do velkých válek knížat na Poljaně, ale také nemůžu sedět s rukama v klíně, když naši zemi sužuje hladomor. A přitom v Osadě, která skýtá tolik možností, vládne má rodná sestřenka Anna! Vím, že to, co hledám, naleznu právě tam. Bohyně mi dala nejedno znamení, ale až teď je vidím jasně. Prokletí našeho rodu se stane požehnáním pro celou Poljanu. Moje rodina důvěřuje mému poslání a já vím, že je dovedu ke slávě. Čekají nás štědré časy! Ale rozhodně to nebude jednoduché.”

národnost: Poljanci, příslušníci rodu Rybydckých

Císařská kapitula

Strážce paměti Mrakolt van Bedevaart (Mrak)

“Přátelé… lhal bych, kdybych řekl, že kapitula dosahuje své někdejší slávy a velikosti. Pravdou ale je, že jí dosahovat opět může. Říká se, že slovo je mocnější meče. A slova jsou vědění. A já to vědění najdu… a pak přijde chvíle pro meče. Že mi nerozumíte? Je to vlastně docela snadné. Obyčejné oči nespatří, co se v Osadě skrývá, ale naše oči přece obyčejné nejsou. To poznání máme na dosah ruky… stačí ho jen získat, a pak lze jen domýšlet, jak ho budeme schopni využít. A pokud se to podaří, nemusí to být jen Kapitula, co povstane z popela."

národnost: všechny krom domorodců

Řád věčného světla

Rytíř Imrich (Johnny)

“Kéž Bohyně ochrání mé kroky a dá mi sílu! Mnoho let žiji v odříkání, kázni a řádu. Nelitoval jsem jediného dne. Že to vyžaduji i od svých bratří? Odměnou je nám přízeň Bohyně. Přicházím do Osady, abych pečoval o její hrob, chránil okolní cesty a lesy a zajistil tak bezpečí poutníků, kteří Bohyni přicházejí vzdát úctu. Je tu však něco, co tíží moji mysl a nedá mi spát. Temné proroctví, které může znamenat konec všeho rodu a nadvládu pekelníků nad světem… A to já nikdy nesmím dopustit. Mým posláním je šířit slova proroctví a varovat svět před těžkými časy. A především se postarat o to, aby v nadcházejících zkoušcekách obstáli."

národnost: všechny krom domorodců

Slovutný biskup Otto a jeho družina

Biskup Otto Raimund Schaffer (Adam)

“V poslední době snad jakoby se roztrhl pytel se zázraky. Onehdy v Altmarku jakýsi prorok zázračně uzdravil chromé, jinde zase z nebe pršely ryby a chléb v oblasti stižené hladomorem. A nyní se v jakési Bohyní zapomenuté osadě objevil její hrob. Ale takový zázrak není jen tak, nestačí, že se “stane”. Je potřeba, aby jeho existenci potvrdil nějaký církevní hodnostář - třeba já. Někoho by možná nebavilo přinášet lidem zklamání, protože, světe div se - zázraky se nedějí. Tedy pokud se to samozřejmě mě, nebo matce církvi, nehodí. To se potom dá vyrobit zázrak z čehokoliv. Moji představení si asi myslí, že když mě vyšlou kamsi do lesů k domnělému hrobu Bohyně, stanu se pokornějším a tvárnějším nástrojem v jejich rukou. A jen ať si to myslí, protože nikdo z nich neví, že jsem se na tohle místo chtěl už dlouho podívat. Ne však kvůli kusu kamene, ale kvůli něčemu, co může být opravdový zázrak.”

národnost: všechny krom domorodců